Microscope Objective Lens

Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series


Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series
Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series
Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series

Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series   Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series

Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series. For Nikon Eclipse E200, E400, E600, 50, 55i, Ci, & Ni microscopes.

The objective has excellent clear optics.


Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series   Nikon Plan APO 2X/0.1 Microscope Objective Lens M25 For Eclipse 55Ci, Ni Series