Lentille Objectif Microscope

Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17


Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17
Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17
Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17
Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17

Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17   Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17

Objectif de microscope Zeiss, Pan-Neofluar 63/0.90 Pol 160/0.17.


Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17   Objectif de microscope Zeiss Plan Neofluar 63/0.90 POL No. 460818 160/0.17