Lentille Objectif Microscope

NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30


NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30
NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30
NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30
NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30

NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30    NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30

NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30.

Article neuf en boîte ouverte tel que sur les photos.


NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30    NOUVEL OBJECTIF DE MICROSCOPE NIKON PLAN FLUOR 60x/0.85? /0.11-0.23 WD 0.30